Swartziska huset

90-årsutställningen finns kvar.

Ta hand och var rädda om er.

Vi anordnar för våra medlemmar föreningsaftnar med föredrag, kåserier och diskussioner, följda av samkväm, oftast i Swartziska huset. Ett par gånger om året företar vi stadspromenader och utfärder.

Vi har under mottot Bevara stadens årsringar bl.a. medverkat till att:

  • förse ett stort antal byggnader med uppgift om byggnadsår
  • publicera byggnadshistoriska skrifter
  • givit ut ett stort antal broschyrer och böcker med norrköpingshistoria
  • rädda och utverka byggnadsminnesförklaringar av bl.a. Swartziska huset och Himmelstalunds brunnssalong
  • remissvägen yttrat oss i frågor om den yttre stadsmiljön

Vi delar årligen ut humaniststipendium, hedersdiplom samt den s.k. Lidén-medaljen.

Vår föreningslokal är Swartziska huset, Järnbrogatan 1.

Du  når föreningen på sms/tel till 0703-151930.

Vi finns även på facebook: Föreningen Gamla Norrköping

Välkommen som medlem!