Föreningen Gamla Norrköpings Lidénmedalj

Värdefulla insatser inom föreningens intresseområde belönas med den s.k. Lidén-medaljen.
Som uppmuntran till förskönande av den yttre stadsbilden utdelas hedersdiplom.
Dessa hedersbevisningar och stipendier delas ut vid föreningens årsmöten.