Humaniststipendium

Föreningen Gamla Norrköping, fgn.se, utlyser härmed stipendium att sökas för studier på högre nivå inom ämnesområden med historisk anknytning.

Ansökan skall avse fortsatta studier på fördjupningsnivå knutna till universitet eller högskola där undervisning i aktuellt ämne bedrivs. Sökande skall i det ämne hon/han grundar sin ansökan på ha uppnått minst 60 poäng.

Sökande skall vara född i Norrköping, ha studerat där eller vara studerande vid Linköpings Universitet. Styrelsen har även möjlighet att godkänna sökande som ej uppfyller de ovan angivna kraven, men vars forskning ligger inom ett för föreningen intressant och angeläget område.

Stipendiet som uppgår till 15 000 kronor delas ut vid föreningens årsmöte i april månad.

Stipendiaten förväntas presentera sitt forskningsområde vid någon av föreningen arrangerad föreningsafton.

Ansökan jämte betygsavskrifter, intyg om pågående studier, studieplan samt andra handlingar skall vara Föreningen Gamla Norrköping, Järnbrogatan 1, 602 24 Norrköping tillhanda senast 28 mars 2024.

Eventuella upplysningar per telefon 072-2341096.

Norrköping den 14 februari 2024.

Bengt Stridh
Ordförande
Föreningen Gamla Norrköping