Skrifter

Föreningen Gamla Norrköpings Skrifter Pris: medl./ icke medl. kr.
Lundborg, Lennart Barn- och ungdomsminnen från Norrköping och Hårstorp 40
Clarence Forsström Karolinerna från Ylingstad 75 / 90
Clarence Forsström Rodgagatan 7, minnen från 1920-talets Saltängen. 50
Larz-Thure Ljungdahl Mannen som ”brinner” för gas – om Lars Carlsson – Norrköpings
Gasverks siste chef och Gasverksmuseets skapare.
Detta är en film på DVD. Filmen kommer inte att visas i samband
med föreningsaftonen 101101.
150
Åke Nisbeth Luststället Aborreberg
Nytryck. Nr 11 i FGN:s publikationsserie berörande Norrköpings och
Norrköpingstraktens kulturhistoria
60/80
Hellerström, Stig Landskap och parker i Norrköping till år 1996.
Tryckt år 2009.
150 / 200
Allan Jakobsson S:t Johannes kyrka och kyrkogårdar 60 / 80
Gunnar André & Kerstin Sandberg: Smedby – Ett förstadssamhälle i Norrköping 60 / 80
Schmalensee, K. von: Johannisborg. – Norrköping, 1935. – (FGN ; 1) –
Lundgren, H.: Historiola metallica ostrogothica. – Norrköping, 1936. – (FGN ; 2) 25 / 30
Lundgren, H.: Norrköping i konsten. – Norrköping, 1939. – (FGN ; 3) 25 / 30
— : Spridda bidrag till Norrköpings kulturhistoria. – Norrköping, 1949. – (FGN ; 4) 25 / 30
Lithzenius, P. V.: Dissertatio de Norcopia = Den akademiska dissertationen om Norrköping: östrgötarnas främsta stad. – Norrköping, 1953. – (FGN ; 5) 40 / 50
Carlsson, H.: Norrköping : bilderbok. – Norrköping, 1955. –
Nordén, A.: Norrköpings äldre teatrar. – D. 1 : 1700-talets teatrar. – Norrköping, 1955. – (FGN ; 6) –
— : Norrköpings äldre teatrar. – D. 2 : Saltängsteatern 1798-1850. – Norrköping, 1957. – (FGN ; 7) 80 / 110
Wichman, K.: Från Karl Johanstidens Norrköping. – Norrköping, 1957. – (FGN ; 8) 30 / 40
Helmfrid, B.: Norrköpingshus. – Norrköping, 1960. – (FGN ; 9) 2 tr. 1992. 30 / 40
Förtroendets brev från Johan Henrik Lidén 1768-1787 / med en inl. av Hilda Danielsson. – Norrköping. – 1961. – (FGN ; 10) 50 / 60
Nisbeth, Å.: Luststället Aborreberg. – Norrköping, 1965. – (FGN ; 11) 40 / 50
Törnvall, A.: Gamla Norrköpingsgårdar. – Norrköping, 1968. – (FGN ; 12) –
Lutteman, S.: En norcopensisk teaterkrönika : teaterlivet i Norrköping 1850-1947. – Norrköping, 1974. – (FGN ; 13) 40 / 50
Jonglörer och aktörer, ekvilibrister och artister : om nöjen i Ullströms stad. – Norrköping, 1978. – (FGN ; 14) 30 / 40
Sandberg, K.: Carl Teodor Malm 1815-1890 : en stadsarkitekt och storbyggmästare i landsorten. – Norrköping, 1980. – (FGN ; 15) Slut
Helmfrid, B.: Tre sekler i Norrköpingsindustrins tjänst. – Norrköping, 1982. 40 / 50
–: Konung Albrekts ”privilegiebrev för Norrköping. – Norrköping 1883. – (FGN ; 16) 20 / 30
Lönnqvist, O.: Från frihetstidens Norrköping : fakta bakom modellen Norrköping på 1700-talet. – Norrköping, 1989. 30 / 40
Helmfrid. B.: Sonstorp : det gamla järnbruket vid Emmaån. – Norrköping, 1990. – (FGN ; 17) –
Sandberg, K.: Werner Northun : en provinsarkitekt kring sekelskiftet. – Norrköping, 1992. – FGN ; 19) Slut
Ur fil dr Arthur Nordéns brevväxling. – D. 1 : Brev från fil. dr Erik Sundin 1909-1944 / utg och kommenterade av Björn Helmfrid. – Norrköping, 1992. – (FGN ; 19 (Sic !) 50 / 75
Helmfrid, B.: Väktaren : ett Norrköpingskvarter genom åtta sekler. – Norrköping, 1993. – (FGN ; 21) 80 / 100
Wennberg, Kåa & Flodin, Henry: En stor mästare från Norrköping och hans 95 kolleger vid 1700-talets vapenfaktori. – Norrköping, 1993. 30 / 40
Helmfrid. B.: Norrköpings tyska församling : dess genesis och tidiga historia. – Norrköping, 1993. – (FGN ; 22) 100 / 125
Ur fil dr Arthurs bevväxling. – D. 2 : Korrespondens med Edward Ringborg 1914-1929 / med kommentarer utg. av Björn Helmfrid. – Norrköping, 1996. 50 / 75
Nelson, P.: Carl Bernhard Wadström : mannen bakom myten. – Norrköping, 1998. 100 / 125
Helmfrid, B. & Dalin, Y.: Språkets Norrköping. – Ny uppl. – Norrköping, 1999. Tidigare uppl. utg. av Skolkontoret. 60 / 100
Helmfrid, B.: Ringstadholm : fästet i strömmen. – Norrköping, 1999. 40 / 60
Arosenius, J. F. N.: En flyttfågels öden : en berättelse om och med Jacob Fredrik Neikter Arosenius 1809-1890. – Norrköping, 2001. – (Publikationsserie berörande Norrköpings och norrköpingstraktens kulturhistoria ; 23)
Läs recension!
200 / 250
Lönnqvist, O.: Se 1700-talsstaden Norrköping : om bakgrunden till modellen på Stadsmuseet. Norrköping, 2002. 80 / 100
Vallin, F.: Människor och miljöer i tjugotalets Marielund. – Norrköping, 2003. – (Publikationsserie berörande Norrköpings och Norrköpingstraktens kulturhistoria ; 24)
Läs recension!
60/80
Forsström, Clarence Dödsdomar under 1800-talet i Norrköping 60 / 75
Blanka Karlsson Komensky a jeho dilo ve Svedsku 1630-2000, Publikationsserie 26, Norrköping 2005 (på tjeckiska) – Läs mer Referenslitteratur, finns i FGN:s lokaler
Blanka Karlsson Comenius och hans verk i Sverige 1630-2000, Publikationsserie 27, Norrköping 2005 (på svenska) – Läs mer Referenslitteratur, finns i FGN:s lokaler
Blanka Karlsson Comenius und sein Werk in Schweden 1630-2000, Publikationsserie 28, Norrköping 2005 (på tyska) – Läs mer Referenslitteratur, finns i FGN:s lokaler