Om föreningen

Föreningen Gamla Norrköping bildades den 8 januari 1930 och har som sitt motto ”Bevara stadens årsringar”. Föreningen har genom åren

  • utgivit ett stort antal böcker och skrifter som på varierande sätt belyser och kommenterar Norrköpings historia, arkitektur, stadsbyggnad etc.
  • försett ett stort antal byggnader av historiskt intresse med informationsskyltar och uppgifter om byggnadsår
  • remissvägen avgett yttranden i stadsmiljöfrågor.

Insatser inom ovannämnda områden fortsätter hela tiden i oförminskad takt.
Till studerande ungdomar med norrköpingsanknytning delar föreningen årligen ut ett humaniststipendium inom ämnen med historisk anknytning.

Värdefulla insatser inom föreningens intresseområde belönas med den s.k. Lidén-medaljen.
Som uppmuntran till förskönande av den yttre stadsbilden utdelas hedersdiplom.
Dessa hedersbevisningar och stipendier delas ut vid föreningens årsmöten.

Regelbundet anordnas föreningsaftnar med föredrag, kåserier och diskussioner följda av samkväm, oftast i föreningens lokal i Swartziska huset liksom företas kulturutfärder och stadspromenader.

Medlemsavgiften 150:- kr/år (200:- för hushåll) och medger rabatt på entréer till föreningsaftnar och avgifter för utflykter samt förmånspriser på av föreningen publicerade böcker och skrifter.

Föreningen har nytt telefonnummer, 0703-151930 som du kan meddela dig på.

Välkommen som medlem i vår förening!