Andra skrifter

Andra skrifter som säljs genom Föreningen Gamla Norrköping Pris: medl. / icke medl. Kr.
Hagen, E.: En frihetstidens son : Carl Bernhard Wadström bergsvetenskapsman, forskningsresande, filantrop. – Stockholm, 1946. 40 / 50
Helmfrid, B.: Ståthöga : bönder och herrskapsfolk på en östgötagård. – Norrköping, 1952. 50 / 75
Wiking, B. S.: Några drag ur Norrköpings kyrkohistoria / utg. till norrköpingsutställningen NU 64. – Norrköping, 1964. 20 / 25
Helmfrid, B.: Tidsavsnittet 1655-1719. – Stockholm, 1971. – (Norrköpings historia ; 3) 100 / 150
Montgomery, L.: Börrumsbilder från fem sekler / utg. av Hembygdsföreningen Vikingarna. – Börrum, 1977. 30 / 40
Jonsson, G.: Norrköpingsminnen. – Norrköping, 1979. 50 / 75
Kalm, I.: Hedvigs församling genom 300 år : bidrag till församlingens historia. – Norrköping, 1980. 100 / 120
Bielkhammar, H.: Kapella Ecumenica : tanken och verket : en vägledning för besökare. – Söderköping, 1980. 20 / 25
Hertzman, F.: Norrköping och dess omgivningar. – Stockholm, 1980. Faksimil av uppl. 1861. 100 / 120
Helmfrid, B.: Norrköping brinner : skildring av några svåra brandkatastrofer i Norrköpings historia / utg. av Trygg Hansa till firandet av Norrköpings 600-årsjubileum våren 1984. – Stockholm, 1984. 150 / 200
Lönnqvist, O.: Kneippbaden omkring år 1910 : modell och verklighet : efter ett föredrag i februari 1995. – [Norrköping, 1996?] 30 / 40
Rundgren, L.: Zephora – Henny, flickan från Norrköping som blev världsartist. – Stockholm, 1997. – (Cirkulära småskrifter ; 28) 30 / 50
Helmfrid, B.: Söderköping tiden 1568-1690. – Söderköping, 2001. 200 / 250