Småskrifter

Småskrifter

Föreningen Gamla Norrköpings småskrifter Pris: medlemmar kr. 20, övriga 25.

 

Femtio år författarskap : fil dr Björn Helmfrids tryckta skrifter 1936-1985. – Norrköping, 1985.
Förteckning över borgmästaren Sven Luttemans intill 1985 utgivna, tryckta eller på likvärdigt sätt mångfaldigade skrifter. – Norrköping, 1985.
För 50, 30 och 10 år sedan … – Norrköping, 1985.
Jacobsson, Per.: A. F. Södergren : dödsdömd lithograf blir Norrköpings förste fotograf. – Norrköping, 1985.
Helmfrid, Björn: Varför jubileras det i Norrköping. – Norrköping, 1985.
— : Bidrag till Norrköpings militära historia. – Norrköping, 1986.
— : Första myntverket i Norrköping. – Norrköping, 1987.
Helmfrid, Björn & Malmberg, Sven: Arbetshus i Norrköping. – Norrköping, 1986.
Carlsson, Arne.: Kusinerna Erik Och Jacob Swarz och deras levnadsöde. – Norrköping, 1987.
Föreningen Gamla Norrköping : förteckning över medlemmar 1987-08-25. – Norrköping, 1987.
Helmfrid, Björn: Kring ryska strandhugget i Norrköping sommaren 1719. – Norrköping, 1988.
— : Historiskt allehanda : Norrköpingsbilder från fyra sekler. – Norrköping, 1988.
Forsstrand, C. & Törnvall, A.: En äventyrlig hovsekreterare : kring Carl Adolf Boheman. – Norrköping, 1988.
Ringstadholmsoperationen 1955 i pressens belysning. – Norrköping, 1989.
Helmfrid, Björn: Utsikt från holmentornet : tre uppsatser. – Norrköping, 1989.
Schagerström, Nils & Helmfrid, Björn: Från Bergsbron till Saltängen : människor och hus i gamla Norrköping. – Norrköping, 1989.
Norberg, Lars Gerhard: Helga Maria som blev Moa. – Norrköping, 1990. Ny reviderad uppl. 1996.
Wennberg, Kåa: Mystiken kring signaturen ”B S Finspong”. – Norrköping 1990.
Helmfrid, Björn: Det var så vi började : kring Föreningen Gamla Norrköpings genesis : sammanställning och kommentar. – Norrköping, 1990.
— : Två norrköpingsprästers otidiga sängelag. – Norrköping, 1991.
— : ”Det okända Norrköpingshus”. – Norrköping, 1992.
Karlsson, Blanka: Jan Amos Komensky/Comenius [1592-1670] i Finspongssamlingen. Norrköpings stadsbibliotek. D. 1.– Norrköping, 1992.
Sandberg, Kerstin: Det Swartziska huset och swartzarna. – Norrköping, 1993.
Karlsson, Blanka: Jan Amos Komensky/Comenius [1592-1670] i Finspongssamlingen. Norrköpings stadsbibliotek. D. 2.– Norrköping, 1993.
Helmfrid, Björn: Föreningen Gamla Norrköping och staden/kommunen under 65 år. – Norrköping, 1994.
— : Kring Louis De Geer och Carl Emmerick : två refuserade kulturartiklar. – Norrköping, 1994.
— : Landshövding Eldstiernas norrköpingsräfst 1694. – Norrköping, 1994.
Karlsson, Blanka: Bedrich Smetana i Norrköping och det Vallentinska arkivet. – Norrköping, 1994.
Helmfrid, Björn: Om mässningstråden i Norrköpings konsert- och kongresshus. – Norrköping, 1995.
— : Landshövding Eldstiernas fortsatta norrköpingsräfst 1696. – Norrköping, 1995.
— : Tal då han överlämnade Louis de Geer d. y:s kyrkklocka såsom Föreningen Gamla Norrköpings ”faddergåva” vid återinvigningen av det renoverade stadsmuseet söndagen den 15 oktober 1995. – Norrköping, 1995.
Lundgren, Mia: Norrköpings minnen : varjehanda seder och bruk på 1830- och 40-talen. – Norrköping, 1996.
Landshövding Johan Rosenhanes norrköpingsförbindelser : dagboksanteckningar, valda och kommenterade / av Björn Helmfrid. – Norrköping, 1997.
Karlsson, Blanka: Historisk fäktning och fäktlära i Finspongssamlingen och på Skoklosters slott. – Norrköping, 1998.